Παρουσίαση θέματος: «Η κλιματική αλλαγή από επιστημονικής σκοπιάς και η επίδραση του ανθρώπου» – 19.2.19