Τελευταίες ειδήσεις

Πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο Δήμος Αθηένου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος «Ανοικτή Κοινωνία» και την υλοποίηση της δράσης «Εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε υπηκόους τρίτων χωρών».

Στόχος του Προγράμματος είναι η ομαλή και όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία, τη γνωριμία τους με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και γενικά τη διευκόλυνση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος θα οργανωθεί σειρά μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί με τους ενδιαφερόμενους.

Θα διεξαχθούν τουλάχιστον 20 μαθήματα  διάρκειας 1,5 ωρών το καθένα.  Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με το γραφείο του Δήμου Αθηένου στο τηλέφωνο 24524004 ή στο 24811370, μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου 2020.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc