Πρόγραμμα Υποδοχής Τεμαχίου του Άρραφου Χιτώνα και Ακολουθίες – 16.2.19