Τελευταίες ειδήσεις

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

Το  Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Β΄)   προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 14 /11/2019 μέχρι 20/12/2019 για 48 διδακτικές περιόδους. Η περίοδος μπορεί να παραταθεί.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 8/11/2019 στο e-mail: [email protected] ή στο fax 24523183.  Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40′). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc