Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής και άλλης υποστήριξης στον Δήμο Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει πρόσκληση για αγορά υπηρεσιών συνεργάτη διάρκειας έξι (6) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης, σε σχέση με την  παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης  ή/και άλλες συναφείς εργασίες.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών στους τομείς που θα του ανατεθούν, θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και ευθυκρισίας, να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορεί να εργάζεται με πρωτοβουλία και αποτελεσματικά εντός καθορισμένων προθεσμιών και γενικά να εκτελεί οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες εργασίες του ανατεθούν.

α) Απαραίτητα προσόντα:

i) Κολεγιακό ή/και Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Οικονομικά, Γραμματειακές Σπουδές.

ii) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας.

iii) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συγκεκριμένα, γνώση χρήσης MS Office και βασικών διαδικτυακών εργαλείων και κοινωνικών  δικτύων.

β) Επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν:

i) Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, με παρόμοιας φύσης καθήκοντα.

Το ωράριο εργασίας θα είναι από τις 7:30π.μ.-3:00μ.μ. καθημερινά. Δεν αποκλείεται το άτομο να καλείται για εργασία σε ειδικές περιπτώσεις και σε άλλες ώρες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τα λοιπά καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Οι απολαβές για τον επιτυχόντα συνεργάτη ορίζονται σε €750 μηνιαίως.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντίγραφα αποδεικτικών όλων των προσόντων που θα συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αθηένου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600 Αθηένου. Έξω από τον φάκελο να αναγράφεται «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής και άλλης υποστήριξης στον Δήμο Αθηένου». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24524404.

 

Από τον Δήμο Αθηένου
23 Μαΐου 2019

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc