ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ»