ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ”