ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ”