Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στην Αθηένου – 27.4.18