ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ενημερώνεται το κοινό ότι τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017, την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017 και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου, καθώς και τα ταμεία, θα είναι κλειστά.

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης τιμολογίων του Δήμου Αθηένου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου στα ταμεία του Δήμου, είναι η 29η Δεκεμβρίου 2017, μέχρι τις 1:00μ.μ. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα επιβάλλεται επιβάρυνση υποχρεωτικά, λόγω Νομοθεσίας. 

Ο Δήμος Αθηένου εύχεται σε όλους ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!