Τελευταίες ειδήσεις

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ

Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί τους παραγωγούς ότι άρχισε η πτήση της μεσογειακής μύγας. Οι γεωργοί θα πρέπει να προβούν σε ανάρτηση παγίδων για παρακολούθηση του πληθυσμού και να ελέγχονται οι φυτείες για τυχόν προσβολές, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Οι ψεκασμοί αρχίζουν όταν πλησιάζει η ωρίμανση των καρπών (στάδιο αλλαγής χρώματος) και εντοπιστεί το έντομο στις παγίδες παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις συλλήψεως εντόμων στις παγίδες (5-7 έντομα/παγίδα/εβδομάδα) ή/και εντοπισμό
προσβολών σε φρούτα εποχής θα πρέπει οι γεωργοί να προβαίνουν σε δολωματικούς ψεκασμούς. Όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι μεγάλος δύναται η εφαρμογής ενός καθολικού ψεκασμού και μετέπειτα να ακολουθήσουν οι δολωματικοί ψεκασμοί.

Δολωματικοί ψεκασμοί

  • Συνδυασμός αδειοδοτημένο εντομοκτόνου για δολωματικούς ψεκασμούς στη συγκεκριμένη καλλιέργεια σε συνδυασμό με υδρολυμένες πρωτεΐνες.
  • Έτοιμα δολώματα που περιέχουν τη δραστική ουσία spinosad, τα οποία διαλύονται σε νερό και είναι αδειοδοτημένα στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Οι δολωματικοί ψεκασμοί γίνονται στη νοτιοδυτική πλευρά του δένδρου. Ψεκάζεται δέντρο ανά δέντρο με ποσότητα περίπου 50-150ml ανά δέντρο καλύπτοντας περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο με χονδρές σταγόνες.

Καθολικοί ψεκασμοί
Γίνεται χρήση συνθετικών πυρεθροειδών εντομοκτόνων όπως alpha-cypermethrin, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, tau-fluvalinate και zeta–cypermerthrin για τις καλλιέργειες που αναφέρονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. Στις βιολογικές καλλιέργειες γίνεται χρήση σκευασμάτων που περιέχουν εντομοπαθογόνους μύκητες Beauveria bassiana.

Μαζική παγίδευση

  • Συστήνεται χρήση τουλάχιστον 5 παγίδων πολλαπλής προσέλκυσης εντόμων ανά δεκάριο (π.χ παγίδες τύπου Mc Phail).
  • Εφαρμογή ετοιμόχρηστων παγίδων προσέλκυσής και θανάτωσης βάσει των οδηγιών που αναφέρονται στην ετικέτα.

Για περιορισμό του πληθυσμού του εντόμου και της προσβολής συστήνεται απομάκρυνση και καταστροφή των ήδη προσβεβλημένων καρπών (πχ βαθύ θάψιμο).

Οι χρήστες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά προστατευτικά μέτρα κατά τη χρήση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΛΑΡΝΑΚΑΣ και στο τηλέφωνο 24202860

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc