Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΄Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), μελετούν  το ενδεχόμενο προώθησης συγκεκριμένων σχεδίων για ανάπτυξη  προσιτής κατοικίας στην Αθηένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαπίστωση ουσιαστικού ενδιαφέροντος από πλευράς των δημοτών της Αθηένου, ειδικότερα από πλευράς των δυνητικών δικαιούχων των υπό αναφορά σχεδίων.

Η μελέτη αφορά την παραγωγή μονάδων οι οποίες θα προσφέρονται  με τη μέθοδο της πώλησης ή/και με τη μέθοδο της ενοικίασης  σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που προσφέρεται σήμερα στην αγορά, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα προκύψει.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαιούχος είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.
  2. Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας πρέπει να μην υπερβαίνουν τα πιο κάτω ποσά:

Μονήρεις €22.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά €40.000
Οικογένειες με 1 παιδί €44.000
Οικογένειες με 2 παιδιά €48.000
Οικογένειες με 3 παιδιά €58.000
Οικογένειες με 4 παιδιά €64.000
Οικογένειες με 5 παιδιά €70.000
Οικογένειες με 6 παιδιά €76.000

Άλλα Κριτήρια:

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια όπως:

  • Δανειοεξοφλητική ικανότητα.
  • Κινητή και ακίνητη περιουσία, στεγαστικές συνθήκες, κ.ά.
  • Σύνθεση οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με  τα τηλέφωνα: 22364695 ή 22364660 ή 22364674.

Με στόχο τη διαπίστωση του πραγματικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να προωθηθεί η συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και κατ’ επέκταση η προώθηση υλοποίησης του Σχεδίου στην Αθηένου, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο κάτω δήλωση, η οποία θα γίνει χωρίς καμιά δέσμευσή τους.

Τα πιο κάτω στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν και να προσκομιστούν στα γραφεία του Δήμου Αθηένου μέχρι τις 30/6/2020 από όσους ενδιαφέρονται.