Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Πληροφορείται το κοινό ότι:

α. Μετά από ενέργειες του Δήμου, η Εταιρεία που περισυλλέγει τα σκύβαλα και την ανακύκλωση επαναπροσέλαβε τον προηγούμενο οδηγό και έτσι επανήλθε η ομαλότητα στην αποκομιδή των υλικών.

β. Από την εβδομάδα 20 ως 26 Μαΐου 2019 και μετά, η ανακύκλωση θα περισυλλέγεται από τα σπίτια κάθε Τετάρτη, αντί κάθε Τρίτη που γινόταν ως τώρα.  Η περισυλλογή θα γίνει τελευταία φορά Τρίτη στις 14 Μαΐου 2019.

γ. ΄Εχει διευθετηθεί όπως από τον Ιούνιο 2019 γίνεται ανά 15ήμερο κατ’ οίκον περισυλλογή κλαδεμάτων, χόρτων και άλλων πρασίνων υλικών. Θα γίνει ξανά ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες περισυλλογής.  Τα υλικά αυτά δεν πρέπει να σμίγονται με τα σκύβαλα, αλλά να μεταφέρονται στο πράσινο σημείο.  ΄Ατομα που δεν έχουν μέσο μεταφοράς τους στο πράσινο σημείο, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δήμο Αθηένου (τηλ. 24811370) για να διευθετείται διευκόλυνσή τους.

Για εξοικονόμηση πόρων καλούνται ξανά οι δημότες να μην βάζουν στα σκύβαλα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να μεταφέρονται στους κατάλληλους χώρους ή στο πράσινο σημείο χωρίς κόστος, ενώ η απόρριψή τους με τα σκύβαλα συνεπάγεται κόστος απόρριψης προς τον Δήμο στο ΧΥΤΥ Κόσιης, ανάλογα με το βάρος τους, και κατά συνέπεια στους φορολογούμενους.

 

Από τον Δήμο Αθηένου

13 Μαΐου 2019

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc