ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελευταία έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα καθυστέρησης στον εντοπισμό οικοδομών σε περιπτώσεις ανάγκης με έκτακτα περιστατικά, κυρίως λόγω της έλλειψης αριθμών στα υποστατικά της περιοχής του Δήμου.

Καλείται το κοινό όπως τοποθετήσει με ευδιάκριτο και απλό τρόπο τον αριθμό που συνοδεύει την οδό στην οποία βρίσκεται το υποστατικό του, για εύκολο εντοπισμό κάθε οικοδομής.

Για οποιαδήποτε βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc