Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2017 – 2018

Ο Δήμος Αθηένου πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Γεωργίας προβαίνει σε αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2017 – 2018.

Βάσει του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων για την περίοδο 2017-2018 που θα διαρκέσει μέχρι και την 10ην Νοεμβρίου 2017.

Σ’ όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320) καθώς και το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το 2017.

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της Επαρχίας τους, για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da

Επισημαίνεται ότι η 10η Νοεμβρίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc