Τελευταίες ειδήσεις

Ανακοίνωση για Δημοτική Αγορά – Πλατεία Εκκλησιών

Ο Δήμαρχος Αθηένου είχε στις 23 Φεβρουαρίου 2018 συνάντηση στη Λευκωσία με τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ. Αθηνά Αριστοτέλους, μαζί με Λειτουργούς του Τμήματος. Στη συνάντηση δηλώθηκαν στον κ. Καρεκλά τα πιο κάτω.

  1. Αναπαλαίωση Δημοτικής Αγοράς

Το έργο είναι έτοιμο για υλοποίηση. Τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου θα ζητηθούν προσφορές για την αναπαλαίωση, με εκτιμώμενο κόστος μαζί με το ΦΠΑ, €2εκ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2019.

  1. Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 υποβλήθηκαν προσφορές που ζήτησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για επιλογή γραφείου για αποτύπωση της Α΄ φάσης της Πλατείας. Αφού ολοκληρωθεί σύντομα η κατακύρωση της προσφοράς και η αποτύπωση, θα ζητηθούν προσφορές για επιλογή Αρχιτέκτονα, που σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα σχεδιάσει την Α’ φάση της Πλατείας, ύψους περίπου €2εκ, εκτός ΦΠΑ. Αναμένεται η ζήτηση προσφορών για έναρξη της εκτέλεσης του Έργου περί το τέλος του 2019.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc