Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων του υπηρεσιών προς το κοινό και κυρίως στοχεύοντας σε ψηφιακό εκσυγχρονισμό αλλά και εξοικονόμηση πόρων, προς το συμφέρον όλων και επίσης παροχής καλύτερης εξυπηρέτησης στους δημότες, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως λαμβάνουν και ενημερώνονται για τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, εύκολης αναφοράς και πρόσβασης στα δεδομένα του κάθε λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής αποθήκευσης, αποφυγής σπατάλης χαρτιού και εξοικονόμησης πόρων.

Παραλαβή λογαριασμού ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Όσοι δημότες το επιθυμούν μπορούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αντί μέσω των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Η υποβολή της αίτησης για παραλαβή των διαφόρων λαγαριασμών ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει, αν ενδιαφέρεστε, με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηένου.
    Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηένου, πατήστε το εικονίδιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, επιλέξτε το ορθό έντυπο και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να το βρείτε και στα γραφεία του Δήμου Αθηένου.
  1. Στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
    Εκτυπώστε το «Έντυπο Εξουσιοδότησης», το οποίο μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα ως πιο πάνω, ή να το προμηθευτείτε από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου, συμπληρώστε το ανάλογα, υπογράψετε δεόντως και παραδώστε το στα γραφεία του Δήμου Αθηένου, ή ταχυδρομείστε το στη διεύθυνση Ζαννέτου Κούλλουρου 1, 7600 Αθηένου ή αποστείλετέ το με τηλεομοιότυπο (FAX) στο 24524042 ή αποστείλετέ το ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση saa@athienou.org.cy.

 

Από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc