Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, εξασφάλισε σε συνεργασία με τα ακόλουθα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, υποτροφίες ή/και μείωση διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

KES COLLEGE

  • Τρεις υποτροφίες ύψους 20% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.

(Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.)

UCLAN CYPRUS

  • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €2.450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιονδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7.500 τον χρόνο για όλα τα χρόνια φοίτησης.
  • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €3.600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιονδήποτε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6.900.

INTERCOLLEGE

  • Υποτροφία ύψους 40% των διδάκτρων για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω.
  • Υποτροφία ύψους 30% των διδάκτρων για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω.
  • Υποτροφίες μέχρι 20% των διδάκτρων σε αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από τον βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).

 Παρακαλούνται όλοι / ες οι ενδιαφερόμενοι / ες όπως συμπληρώσουν ανάλογα το σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του, www.athienou.eu. Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένο στα γραφεία του Δήμου, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ή να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc