ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΦΑΝΙ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.