Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ TOΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπογραμμένη σύμβαση με την ΑΗΚ για αντικατάσταση όλων των 1500 περίπου ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων Υψηλής Πίεσης Νατρίου (Υ.Π.Ν.) του Δήμου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα νέα φωτιστικά αναμένεται να παραληφθούν από την ΑΗΚ αυτή τη βδομάδα. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αναμένεται να αρχίσει περί το τέλος Αυγούστου 2019. Με την αντικατάσταση θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων του Δήμου Αθηένου.

Με βάση την υπογραμμένη συμφωνία, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά  σώματα του Δήμου, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 67,56% της σημερινής κατανάλωσης.

Η συμφωνία διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Την αντικατάστασή όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.

β. Τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές.

γ. Τη συντήρηση των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED με υλικά και εργατικά για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Αναμένεται η εξοικονόμηση για τον Δήμο ποσού ύψους €100.000, περίπου, στο διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω τη μη επιβάρυνσης του Δήμου με οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις.

δ. Το συνολικό κόστος του έργου θα είναι €231.353 εκτός Φ.Π.Α. ή €275.310 με το Φ.Π.Α. Όλο το ποσό θα καλυφθεί από δάνειο που εγκρίθηκε να συνάψει ο Δήμος, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με χαμηλό επιτόκιο, ενώ με την εξοικονόμηση που θα υπάρξει το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια.

Είναι αντιληπτό ότι με την αντικατάσταση θα υπάρξει  σημαντικό οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους Δημότες Αθηένου. Παράλληλα θα υπάρξουν θετικότατες περιβαλλοντικές συνέπειες, αφού η αλλαγή των φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, θα επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων.

 

Από τον Δήμο Αθηένου                                                                  22 Ιουλίου 2019

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc