Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ TOΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπογραμμένη σύμβαση με την ΑΗΚ για αντικατάσταση όλων των 1500 περίπου ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων Υψηλής Πίεσης Νατρίου (Υ.Π.Ν.) του Δήμου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα νέα φωτιστικά αναμένεται να παραληφθούν από την ΑΗΚ αυτή τη βδομάδα. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αναμένεται να αρχίσει περί το τέλος Αυγούστου 2019. Με την αντικατάσταση θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων του Δήμου Αθηένου.

Με βάση την υπογραμμένη συμφωνία, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά  σώματα του Δήμου, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 67,56% της σημερινής κατανάλωσης.

Η συμφωνία διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Την αντικατάστασή όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.

β. Τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές.

γ. Τη συντήρηση των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED με υλικά και εργατικά για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Αναμένεται η εξοικονόμηση για τον Δήμο ποσού ύψους €100.000, περίπου, στο διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω τη μη επιβάρυνσης του Δήμου με οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις.

δ. Το συνολικό κόστος του έργου θα είναι €231.353 εκτός Φ.Π.Α. ή €275.310 με το Φ.Π.Α. Όλο το ποσό θα καλυφθεί από δάνειο που εγκρίθηκε να συνάψει ο Δήμος, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με χαμηλό επιτόκιο, ενώ με την εξοικονόμηση που θα υπάρξει το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια.

Είναι αντιληπτό ότι με την αντικατάσταση θα υπάρξει  σημαντικό οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους Δημότες Αθηένου. Παράλληλα θα υπάρξουν θετικότατες περιβαλλοντικές συνέπειες, αφού η αλλαγή των φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, θα επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων.

 

Από τον Δήμο Αθηένου                                                                  22 Ιουλίου 2019