Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση με τους δημότες, για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού της Αθηένου

Η πρόοδος της Αθηένου είναι υπόθεση όλων. Παρακαλείστε όπως υποβάλετε τις απόψεις σας, οι οποίες και θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο εδώ.