Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου – 25 Φεβρουαρίου 2018, Θεατρική Παράσταση «Ο Τρομάρας»