Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

Υποβολή Πρότασης για Μεταφορά της Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό από τον Δήμο Αθηένου.

Ακολουθώντας την τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων από πόλεις που τους είχε δοθεί δίπλωμα νωρίτερα φέτος για τις Καλές Πρακτικές, οι οποίες επιθυμούν να να είναι επικεφαλείς εταίροι σε Δίκτυα Μεταφοράς URBACT, η Γραμματεία URBACT μαζί με μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ελέγχουν τώρα τις προτάσεις.

Συνολικά υποβλήθηκαν 44 αιτήσεις από 17 διαφορετικά κράτη μέλη σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία πρωτοστατεί με 10 υποβληθείσες αιτήσεις, ακολουθούμενη από την Ιταλία (6), τη Γερμανία και την Πορτογαλία αμφότερες 4). Άλλα κράτη μέλη με περισσότερες από μία προτάσεις περιλαμβάνουν την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και την Ουγγαρία. (Σημείωση (από τον Δήμο Αθηένου): Αυτό σημαίνει ότι από την Κύπρο υπήρχε μόνο μία πρόταση, αυτή του Δήμου Αθηένου).

Από θεματική άποψη, περισσότερο από το ένα τρίτο των προτάσεων αντιμετωπίζουν ως θέμα την κοινωνική ένταξη, καλύπτοντας θέματα όπως οι μετανάστες, η οικονομικά προσιτή στέγαση και ο εθελοντισμός. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πάνω από το ένα τέταρτο των προτάσεων επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία ως θέμα γενικά υποεκπροσωπούνται στο URBACT. Λήφθηκαν λιγότερες προτάσεις για την απασχόληση και την εκπαίδευση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης URBACT θα λάβει απόφαση με βάση την αξιολόγηση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στις 4 Απριλίου 2018.

Καλά υποβλήθηκαν για όλους εκείνους που υπόβαλαν και καλή τύχη!

Υποβλήθηκε από το  URBACT στις 15 Ιανουαρίου 2018