Τελευταίες ειδήσεις

Χορηγία – Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ».

Προκηρύχθηκε το Σχέδιο, με προϋπολογισμό €30 εκατ.

Με στόχο την προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προκηρύξει, στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021/2027, το σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Η πρώτη προκήρυξη είναι για συνολικές χορηγίες ύψους €30 εκατομμυρίων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών.

Οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν τον Οδηγό του σχεδίου ώστε να μπορέσουν να τον μελετήσουν πριν προχωρήσουν στις αιτήσεις τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  1. Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
  2. Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
  3. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
  4. H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
  5. Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες απορίες, με την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στο τηλ. 22867190 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Συστήνεται προς το κοινό όπως μελετά το περιεχόμενο των ενημερωτικών εντύπων.

Για μεμονωμένες επενδύσεις

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αφορά αποκλειστικά τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, με εφαρμογή συνδυασμού μέτρων και όχι μεμονωμένες επενδύσεις.

Ενδιαφερόμενοι για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ που αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις , θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κλάδο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας στο τηλ. 22409350.

Οι μεμονωμένες επενδύσεις που θα καλύπτονται από τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ είναι μόνο οι ακόλουθες:

  1. Θερμομόνωση οροφής.
  2. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.
  3. Αντικατάσταση Ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων.

Ενδιαφερόμενοι για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ που αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις , θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Κλάδο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας στο τηλ. 22409350.

Πληροφορίες – Έντυπα Αίτησης

Πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο (Control+click), μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν όλες τις πληροφορίες για το Σχέδιο, το Έντυπο Αίτησης και άλλα έντυπα.

http://www.meci.gov.cy/MECI/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/2f3aeac1aa17f759c225868c004509c6?OpenDocument

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc