Τελευταίες ειδήσεις

Δεύτερος κύκλος αιτήσεων DiscoverEU για νέους/ες 18 ετών

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων για την Πρωτοβουλία της Ε.Ε. DiscoverEU, κατά τον οποίο η Ε.Ε. θα διαθέσει ακόμη 12.000 δωρεάν εισιτήρια για ταξίδι στην Ευρώπη σε νέους και νέες 18 ετών.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι νέοι/νέες:

  • είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2000 (συμπεριλαμβανομένης) και 31ης Δεκεμβρίου 2000 (συμπεριλαμβανομένης).
  • είναι υπήκοοι ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • συμπληρώσουν σωστά αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης.
  • σχεδιάζουν ταξίδι διάρκειας από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες.
  • επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές της πρωτοβουλίας DiscoverEU.

Τονίζεται ότι Κύπριοι νέοι οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν στο DiscoverEU, με την προϋπόθεση ότι το ταξίδι τους θα πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της θητείας τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018, από ένα μόνο ένα άτομο, εάν επιθυμεί να ταξιδέψει μόνο του ή από ομάδα 5 νέων το πολύ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία, στο σύνδεσμο https://europa.eu/youth/discovereu_el Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλύψει μόνο τα εισιτήρια ταξιδιού. Συνεπώς, τα έξοδα διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Eurodesk (στα τηλέφωνα 22402641/613, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή μέσω της σελίδας του Δικτύου στο Facebook “Eurodesk Cyprus”).

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc