Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 7η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YOUROPE

Πραγματοποιήθηκε από τις 21 μέχρι 22 Νοεμβρίου, με απόλυτη επιτυχία, η 7η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YOUROPE στην πόλη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ‘‘Europe for Citizens’’ (‘‘Η Ευρώπη για τους Πολίτες’’).  Το YOUROPE είναι ένα δίκτυο 8 ευρωπαϊκών πόλεων που επικεντρώνεται στους νέους και τον ρόλο τους στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Ο στόχος είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της ευρωσκεπτικιστικής ρητορικής, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν διάλογο και να επεξεργαστούν μια ρητορική υπέρ της Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, σε τοπικό επίπεδο. Οι κύριοι φορείς είναι νέοι πολίτες από κάθε περιοχή, οι οποίοι συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες (π.χ. ακαδημαϊκούς καθηγητές, δημοσιογράφους κ.λ.π.) προκειμένου να μάθουν για τις στρατηγικές επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της ΕΕ, καθώς και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και με σκοπό να επιτύχει μεγάλο αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθιστώντας τους νέους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ίδια την πόλη τους.

Στο πρόγραμμα μετέχουν ο Δήμος Αθηένου από την Κύπρο και ο Δήμος Άλτεα της Ισπανίας, ως επικεφαλής εταίρος, καθώς επίσης και πόλεις ή φορείς από τη Βαρσοβία-Πολωνία, Σόφια – Βουλγαρία, Αγιά – Ελλάδα, Λουμπλιάνα – Σλοβενία, Βρυξέλλες – Βέλγιο και Νότο – Σικελία.

Τον Δήμο Αθηένου στη συνάντηση εκπροσώπησαν δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθηένου, οι κ. Παύλος Σπύρου και Αντώνης Τουλούπης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Δημήτρης Ιεροδιακόνου.

Οι δράσεις του προγράμματος καλύπτονται 100% από Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν εκτός άλλων ανασκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας του Προγράμματος, με έμφαση στην τελική συνάντηση του Προγράμματος που θα γίνει τον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες, συζήτηση με κοινό στους δρόμους της Λουμπλιάνας για την Ευρώπη και ετοιμάσθηκαν σχετικά βίντεο, ενώ πραγματοποιήθηκε συζήτηση με την πρώην Ευρωβουλευτή Ivo Vajgl και μαθητές του Γυμνασίου  Gimnazija Bežigrad. Επίσης συζητήθηκαν οι τρόποι καλύτερης διάδοσης της τελικής διακήρυξης του Προγράμματος, ενώ έγινε παρουσίαση των σωμάτων και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων, από εκπρόσωπο του Σπιτιού της Ευρώπης στη Λουμπλιάνα.

Τα μέλη όλων των αντιπροσωπειών ξεναγήθηκαν σε διάφορα αξιοθέατα της Λουμπλιάνας, ενώ έτυχαν θερμής φιλοξενίας από τους υπεύθυνους του φορέα που μετέχει στο Πρόγραμμα.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc