Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YOUROPE

Πραγματοποιήθηκε από τις 1 μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2020, με απόλυτη επιτυχία, η 8η τελική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YOUROPE στις Βρυξέλλες του Βελγίου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ‘‘Europe for Citizens’’ (‘‘Η Ευρώπη για τους Πολίτες’’).  Το YOUROPE είναι ένα δίκτυο 8 ευρωπαϊκών πόλεων που επικεντρώνεται στους νέους και τον ρόλο τους στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Ο στόχος είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της ευρωσκεπτικιστικής ρητορικής, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν διάλογο και να επεξεργαστούν μια ρητορική υπέρ της Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, σε τοπικό επίπεδο. Οι κύριοι φορείς είναι νέοι πολίτες από κάθε περιοχή, οι οποίοι συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες (π.χ. ακαδημαϊκούς καθηγητές, δημοσιογράφους κ.λ.π.) προκειμένου να μάθουν για τις στρατηγικές επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της ΕΕ, καθώς και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και με σκοπό να επιτύχει μεγάλο αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθιστώντας τους νέους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ίδια την πόλη τους.

Στο πρόγραμμα μετέχουν ο Δήμος Αθηένου από την Κύπρο και ο Δήμος Άλτεα της Ισπανίας, ως επικεφαλής εταίρος, καθώς επίσης και πόλεις ή φορείς από τη Βαρσοβία-Πολωνία, Σόφια – Βουλγαρία, Αγιά – Ελλάδα, Λουμπλιάνα – Σλοβενία, Βρυξέλλες – Βέλγιο και Νότο – Σικελία.

Τον Δήμο Αθηένου στη συνάντηση εκπροσώπησαν ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Δέσποινα Παστού Μαγγανή, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Δημήτρης Ιεροδιακόνου.

Οι δράσεις του προγράμματος καλύπτονται 100% από Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν εκτός άλλων ανασκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας του Προγράμματος (τέλος του ταξιδιού), ενώ συζητήθηκαν τα τελικά συμπεράσματα του Προγράμματος και μελετήθηκαν τρόποι συνέχισης των ενεργειών του. Επίσης διευθετήθηκε επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο και έγινε συζήτηση για το Πρόγραμμα με Ευρωβουλευτές, ενώ διαβάστηκε από όλους η τελική Διακήρυξη του Προγράμματος. Επίσης κάθε εταίρος έκανε παρουσίαση της περιοχής του.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc