Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, επικεφαλής ομάδας αποτελούμενης από τον κ. Δημήτρη Κουζαπά, Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT στο Δίκτυο Μεταφοράς «Πόλεις Εθελοντισμού», την κ. Σταυρούλα Γεωργίου, υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος και μέλος της Τοπικής Ομάδας URBACT και την κ. Σταυρούλα Τσιμούρη, μέλος της Τοπικής Ομάδας URBACT και Διευθύντρια του Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων Αθηένου, εκπροσώπησαν τον Δήμο Αθηένου στην 3η Διακρατική Συνάντηση της Β’ Φάσης του Δικτύου Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου για τον Εθελοντισμό «Πόλεις Εθελοντισμού», του Προγράμματος URBACT, που έλαβε χώρα από τις 25 έως τις 26 Ιουνίου στην πόλη Radlin της Πολωνίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από κάθε πόλη-εταίρο του Δικτύου, καθώς και η Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας του Δικτύου. Όλα τα έξοδα καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Ο Δήμος Αθηένου είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Δικτύου «Πόλεις Εθελοντισμού», για μεταφορά της Καλής Πρακτικής του για τον Εθελοντισμό, που ανθεί στην Αθηένου, σε 7 πόλεις της Ευρώπης. Οι πόλεις αυτές, που μετέχουν στο Δίκτυο ως εταίροι, είναι:

Arcos de Valdevez της Πορτογαλίας, Άλτεα της Ισπανίας, Capizzi της Σικελίας-Ιταλία, Αλτένα της Γερμανίας, Radlin της Πολωνίας, Pregrada της Κροατίας και Kildare County Council της Ιρλανδίας.

Κύριοι στόχοι της 3ης συνάντησης του Δικτύου ήταν η ανάλυση της προόδου στη μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου με βάση το Σχέδιο Μεταφοράς της κάθε πόλης και μέσω των εργασιών της Τοπικής Ομάδας URBACT, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων, η σε βαθος ανάλυση του Στοιχείου Μεταφοράς της Συμμετοχικής Διαχείρισης και η ταυτοποίηση πιθανών βελτιώσεων στα Σχέδια Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής. Επίσης ο Επικεφαλής Εταίρος Δήμος Αθηένου, είχε την ευκαιρία ηγούμενος, να καθοδηγήσει τους άλλους εταίρους σε θέματα του Δικτύου για τη διαχείριση, τη δημοσιότητα, τα οικονομικά κλπ.

Περαιτέρω, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικά προγράμματα που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και να συζητήσουν με εκπροσώπους της πόλης τρόπους να ξεπεραστούν ορισμένες δυσκολίες σε αυτό το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πολωνία, ο Δήμαρχος Αθηένου πραγματοποίησε συνάντηση με τη Δήμαρχο της πόλης Radlin, κ. Barbara Magiera και συζήτησαν τρόπους για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο πόλεων, προς αμοιβαίο όφελος. Ο κ. Καρεκλάς προσκάλεσε την κ. Magiera να επισκεφθεί την Αθηένου στα πλαίσια της τελικής διεθνούς συνάντησης του Δικτύου που θα λάβει χώρα στην Αθηένου στο τέλος του 2020.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc