Τελευταίες ειδήσεις

Δελτίο Τύπου για υπογραφή της Σύμβασης του έργου της Δημοτικής Αγοράς

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΦΑΣΗ Α

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου η υπογραφή της Σύμβασης για την Αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και επανάχρησή της ως Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο στην Αθηένου – Φάση Α. Τη σύμβαση υπόγραψαν ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, με τον εκπρόσωπο του επιτυχόντα προσφοροδότη σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος, την εταιρεία «MILONAS S&N (CONSTRUCTIONS) LTD», τον κ. Στέλιο Μυλωνά. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα €1.915.678,63  εκτός Φ.Π.Α. και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι 24 μήνες. Το Έργο είναι πολεοδομικό και Δήμος θα καταβάλει το 20% της συνολικής δαπάνης.

Οι ενέργειες για Αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και την επανάχρησή της ως Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο στην Αθηένου χρονολογείται για μια περίοδο πέραν των 20 χρόνων και η υπογραφή της Σύμβασης και η προώθηση επί τέλους του Έργου θα ανακουφίσει τον κόσμο της Αθηένου, ενώ θα βοηθήσει τον Δημοτικό Πολιτιστικό Όμιλο Αθηένου στις χορωδιακές, θεατρικές και χορευτικές του δραστηριότητες. Στο Κέντρο θα στεγασθεί και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ θα υπάρχει καφετέρια για εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο Δήμος Αθηένου ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσωπική παρέμβασή του στην έγκριση του Έργου, καθώς και τους νυν και προηγούμενο Υπουργούς Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και την ομάδα Μελετητών του Έργου «AA&U For Architecture, Art and Urbanism» για την όλη τους  βοήθεια στην ολοκλήρωση των ενεργειών για υπογραφή της Σύμβασης.

Από τον Δήμο Αθηένου                                  17 Σεπτεμβρίου 2021

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc