Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Let’s Do It Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο». Η Παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί στην Αθηένου στις 6 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στην παγκύπρια εκστρατεία «Let’s Do It Cyprus». Η εκστρατεία στην Αθηένου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019. Σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων έχει καθοριστεί το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο. Η συνάντηση θα γίνει στις 10 π.μ.

Το «Let’ s Do It Cyprus» αποτελεί μέρος της παγκόσμιας αντίστοιχης εκστρατείας και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών  σε θέματα που αφορούν την προστασία, διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αθηένου συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο σε αυτή την εκστρατεία, που βασίζεται στην κινητοποίηση εθελοντών, ενώ συμμετέχει με πολύ καλά αποτελέσματα από το 2012, όταν και πρωτοξεκίνησε η εκστρατεία στην Κύπρο.

Έτσι, συνεχίζουμε και φέτος με την αναμενομένη πολυπληθή παρουσία των εθελοντών μας, οι οποίοι είναι μέλη στα διάφορα οργανωμένα σύνολα, με μαθητές. αλλά και  με ενεργούς πολίτες της Αθηένου, διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

Η δράση αυτή για τον Δήμο Αθηένου έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί πέρα από την ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και σεβασμού του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής μας, αναμένεται να αποδείξει για άλλη μια φορά την εθελοντική αθρόα συμμετοχή πολιτών στα κοινά πράγματα του τόπου. Η Αθηένου διαχρονικά διακρίνεται για την εθελοντική της δράση σε διάφορους τομείς, από την οποία προήλθε και η πανευρωπαϊκή της διάκριση ως «Πόλη Καλής Πρακτικής στον Εθελοντισμό».

Χρειάζεται η βοήθεια και συμμετοχή όλων των οργανωμένων συνόλων, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά!

Καλούνται όλοι όπως αγκαλιάσουν και φέτος την εκστρατεία «Let’ s Do It Cyprus» στην Αθηένου, μέσω της συμμετοχής τους, για μια Αθηένου πιο καθαρή και πιο όμορφη!

 

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc