Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου 2020 η τοποθέτηση δωρεάν WiFi στην Πλατεία του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου και οι δημότες μπορούν να συνδέονται δωρεάν, από όποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αν χρησιμοποιούν.

Η τοποθέτηση έγινε δωρεά, στα πλαίσια αίτησης που είχε υποβάλει ο Δήμος στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και ως Μονάδα Εφαρμογής για τη Διαχειριστική Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020, για το Καθεστώς 7.3 ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020, το έργο «Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου» το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο προϋπολογισμός του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 47% από Κρατικούς πόρους.

Παράλληλα ο Δήμος αναμένει από τη ΣΥΤΑ την υλοποίηση της εφαρμογής της έγκρισης του προγράμματος WiFi4EU, που θα καλύψει με δωρεάν WiFi το νέο Κέντρο Υγείας, την Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών, την Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών και την Πλατεία Συνεργατισμού.

Από τον Δήμο Αθηένου
15 Μαΐου 2020

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc