Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, επικεφαλής ομάδας αποτελούμενης από τον κ. Δημήτρη Κουζαπά, Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT στο Δίκτυο Μεταφοράς «Πόλεις Εθελοντισμού», την κ. Σταυρούλα Γεωργίου, υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος και μέλος της Τοπικής Ομάδας URBACT και την κ. Δήμητρα Κουμίδου, μέλος της Τοπικής Ομάδας URBACT και Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Ενηλίκων Αθηένου,  παρέστησαν στην 5η Διακρατική Συνάντηση της Β’ Φάσης του Δικτύου Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου για τον Εθελοντισμό «Πόλεις Εθελοντισμού», του Προγράμματος URBACT, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αλτένα της Γερμανίας από τις 11 ως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Η Συνάντηση έγινε στο μέσο του Προγράμματος, αφού μεσολάβησε ένας χρόνος από τη διετή διάρκειά του και είχε απόλυτη επιτυχία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από κάθε πόλη-εταίρο του Δικτύου, η Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας του Δικτύου από την Πορτογαλία κ. Maria Joao Filgueiras Rauch, που κατεύθυνε τη συνάντηση, εκπρόσωπος της Γραμματείας του Προγράμματος URBACT από το Παρίσι, που έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχεια των εργασιών του Δικτύου Μεταφοράς, αντιπρόσωπος του ειδικού εμπειρογνώμονα του δικτύου από την Κύπρο για θέματα ψηφιοποίησης και διάχυσης, που στηρίζει όλους τους εταίρους στα θέματα αυτά, καθώς και ειδικός εμπειρογνώμονας από την Πορτογαλία, ο οποίος ανέλυσε τα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συνδυασμό με τον εθελοντισμό.

Όλα τα έξοδα καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Ο Δήμος Αθηένου είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Δικτύου «Πόλεις Εθελοντισμού», για μεταφορά της Καλής Πρακτικής του για τον Εθελοντισμό, που ανθεί στην Αθηένου, σε 7 πόλεις της Ευρώπης. Οι πόλεις αυτές, που μετέχουν στο Δίκτυο ως εταίροι, είναι:

Arcos de Valdevez της Πορτογαλίας, Άλτεα της Ισπανίας, Capizzi της Σικελίας-Ιταλία, Αλτένα της Γερμανίας, Radlin της Πολωνίας, Pregrada της Κροατίας και Kildare County Council της Ιρλανδίας.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια, θα ολοκληρωθεί τέλος του 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δικτύου είναι 600.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, απ’ ευθείας από το URBACT, χρηματοδοτείται το κόστος Ειδικού Εμπειρογνώμονα του Δικτύου, που βοηθά στη μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου στις άλλες 7 Ευρωπαϊκές πόλεις που μετέχουν στο Δίκτυο, καθώς και ειδικού εμπειρογνώμονα του δικτύου για θέματα ψηφιοποίησης και διάχυσης, του κ. Ανδρέα Άππιου από την Κύπρο.

Στη συνάντηση στην Αλτένα δόθηκε η δυνατότητα στους εταίρους να συζητήσουν ζωντανά και διαδραστικά το τι επιτεύχθηκε στη διαδικασία μέχρι σήμερα και πώς, γιατί και ποιες τελικές αλλαγές χρειάζονται για να καλυτερεύσει η απόδοση της μεταφοράς της Καλής Πρακτικής, δόθηκαν κατευθύνσεις από τους εκπροσώπους του Επικεφαλής Εταίρου, του Δήμου Αθηένου, για τα θέματα της δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Δικτύου, της τήρησης και της καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων και άλλα. Επίσης έγιναν επισκέψεις σε διάφορα εθελοντικά προγράμματα που λειτουργούν στην Αλτένα και μελετήθηκαν οι τρόποι αναβάθμισης των προγραμμάτων, με βάση και τα στοιχεία της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γερμανία, ο Δήμαρχος Αθηένου είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον φίλο του Δήμαρχο της Αλτένα, Andrea Hollstein. Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας  των δύο πόλεων, ενώ μελετήθηκε η δυνατότητα αδελφοποίησής τους στα πλαίσια των συναντήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος των δύο Δήμων από τα ταμεία τους.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc