Τελευταίες ειδήσεις

Δημοσίευση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης με βάση το άρθρο 35 (1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για περιοχή του Δήμου Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου ενημερώνει τους δημότες του και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή ‘‘Καφούντας’’,  στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της οικιστικής περιοχής, ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5402 (Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) και ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2020), Διάταγμα που αφορά τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχή στην ‘‘Καφούντα’’,  σε σχέση με περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, λόγω της αστάθειας και του αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας του εδάφους τοπικά. Το Διάταγμα είναι τριετούς διάρκειας και έχει ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι τα όρια της Λευκής Ζώνης έχουν διαφοροποιηθεί/τροποποιηθεί σε σχέση με τα όρια της Λευκής Ζώνης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Ιανουαρίου 2018. Το όριο της Λευκής Ζώνης δείχνεται στο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν άρθρο.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης το 2014, μετά από αίτημα του Δήμου Αθηένου, πραγματοποίησε στην περιοχή Καφούντας’’, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της οικιστικής ζώνης, γεωτεχνική /γεωφυσική έρευνα και κοινοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας στον Δήμο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για μελέτη των καρστικών φαινομένων (καταβόθρες) ή «δρακοντιές» όπως είναι γνωστές, στην περιοχή της ‘‘Καφούντας’’. Στη συγκεκριμένη περιοχή εντοπίζεται σε κάποιο βάθος στρώμα με περιεκτικότητα γύψου, το οποίο υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να διαβρωθεί από το νερό και να δημιουργήσει έγκοιλα (κενά) ή εδαφικές υποχωρήσεις. Αυτό το γεγονός προκαλεί τη γεωλογική επικινδυνότητα για την οποία καθορίστηκε η Λευκή Ζώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηένου.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc