Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηένου – Εορτασμός 20χρονων