Τελευταίες ειδήσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ €15.000 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ WiFi4EU ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων WiFi4EU πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 5 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρόσκλησης, περισσότεροι από 10.000 δήμοι σε όλη την Ευρώπη υπόβαλαν αίτηση για ένα δελτίο WiFi4EU. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο εκτελεστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του προγράμματος WiFi4EU, έχει δημοσιεύσει στις 15 Μαΐου 2019 τον κατάλογο των νικητών δήμων. Ανάμεσά τους  για την Κύπρο βρίσκεται και ο Δήμος Αθηένου.

Η κλήση αυτή έχει προϋπολογισμό 51 εκατομμυρίων ευρώ και 3.400 δήμοι θα λάβουν ο καθ’ ένας ένα κουπόνι αξίας €15.000 για τη δημιουργία hotspot Wi-Fi σε δημόσιους χώρους.

Η έγκριση αυτή είναι πέραν της αίτησης του Δήμου που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση τοποθέτησης δωρεάν Wi-Fi στην περιοχή του Δήμου, με την αίτηση που υποβλήθηκε στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και ως Μονάδα Εφαρμογής για τη Διαχειριστική Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020, για το Καθεστώς 7.3 ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’.

Ο Δήμος Αθηένου έταξε ως στόχο την κάλυψη των δημοσίων χώρων του Δήμου με δωρεάν Wi-Fi, κάτι που σιγά σιγά υλοποιείται.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc