Για την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Αθηένου υπάρχουν απινιδωτές στα ακόλουθα σημεία:

  1. Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο
  2. Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Τάσος Παπαδόπουλος»
  3. Γήπεδο Αθλητικού Σωματείου «Οθέλλος»
  4. Νοσοκομείο Αθηένου
  5. Κτήριο Ελληνικής Τράπεζας (πρώην ΣΠΕ Αθηαίνου).
  6. Ιατρείο Νίκης Χαρή
  7. Ιατρείο Γιαννάκη Ομήρου
  8. Εργοστάσιο Αδελφοί Πάντζιαρου