Τελευταίες ειδήσεις

Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου

«Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς σε αναμνηστικές φωτογραφίες στην Πλατεία Κιτίου στις 25 Αυγούστου 2020, μαζί με τους μελετητές της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου και τον Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου.

Η μελέτη για την Πλατεία της Αθηένου προωθείται με γοργό ρυθμό, ώστε το έργο να αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στο 2021.».

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc