Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Πληροφορείστε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου αποφάσισε τις πιο κάτω μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης που αφορούν ευπαθείς και άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις ισχύουν για τη χρέωση οικιακών σκυβάλων ΜΟΝΟ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €150 για το έτος 2020.

 

Ειδική κατηγορία συνταξιούχων των οποίων το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των €700 Μείωση: €52,50
Ειδική κατηγορία συνταξιούχων των οποίων το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα είναι άνω των €700 αλλά όχι πέραν των €1.000 Μείωση: €22,50
Εάν το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των €1.000 ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ειδική κατηγορία για λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) Μείωση: €52,50
Ειδική κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το ποσό των €700 Μείωση: €52,50
Ειδική Κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα είναι πέραν των €700, αλλά κάτω των €1.000 Μείωση: €22,50
Ειδική κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα είναι πέραν των €1.000 ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για τις οικίες πολυτέκνων μέσα στις οποίες διαμένουν τρία (3) τουλάχιστον εξαρτώμενα παιδιά  (Μέλη Π.Ο.Π.) Μείωση:
€30
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για τις οικίες πενταμελούς οικογένειας μέσα στις οποίες διαμένουν τρία (3) παιδιά τα οποία είναι και εξαρτώμενα (Μέλη Π.Ο.Π.Ο.) Μείωση: €22,50
Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για γυναίκες οι οποίες παίρνουν σύνταξη χηρείας και είναι κάτω των 65 ετών. Μείωση: €52,50
Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για υπερήλικες άνω των 80 ετών με συνολικό μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνουν τα €1.000 Μείωση: €22,50
Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για υπερήλικες άνω των 85 ετών των οποίων τα μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα €1.000 Μείωση: €150
ΔΩΡΕΑΝ
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα μέχρι €1.000 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί Μείωση: €52,50
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα άνω των €1.001 αλλά όχι πέραν των €1.500 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί Μείωση: €22,50
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα άνω των €1501 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονήρη άτομα Μείωση: €37,50
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μη μόνιμους κατοίκους (ετεροδημότες και απόδημους Αθηενίτες) που διατηρούν οικιστικό υποστατικό στην Αθηένου Μείωση: €22,50
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για Εθελοντές Πυροσβέστες Μείωση: €37,50
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για οικογένειες πεσόντων (γονείς και σύζυγοι) Μείωση: €150
ΔΩΡΕΑΝ
Ειδική κατηγορία τιμολόγησης με ειδικά κριτήρια (εξαιρούνται οι μονήρεις και συνταξιούχοι που επωφελούνται από άλλες ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης). Μείωση: €37,50

 

Σημειώσεις:

 1. Πολύτεκνη οικογένεια θεωρείται η οικογένεια με  4 παιδιά και άνω.
 2. Εξαιρούνται της ειδικής μειωμένης τιμολόγησης τα υποστατικά στα οποία διαμένουν άτομα πέραν των 18 ετών ή/και εργαζόμενα.
 3. Συντάξιμη ηλικία καθορίζεται το 65ο έτος.
 4. Από τις κατηγορίες 1,2,3, 11, 12 εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται ή/και διατηρούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 5. Όσοι αιτηθoύν έγκριση για την κατηγορία 4 (ΕΕΕ) θα πρέπει να επισυνάψουν αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων.

Σε περίπτωση που εμπίπτετε σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, παρακαλείσθε όπως το αργότερο μέχρι τις 30/10/2020 προσκομίσετε ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως κατωτέρω:

 • Για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 10, 11 και 12 να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία συνταξιοδοτικών εισοδημάτων από κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού ή/και πρόσφατη βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Για την κατηγορία 4 να προσκομιστεί η έγκριση για ΕΕΕ από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Για τις κατηγορίες 5, 6 και 7 να προσκομισθεί επιβεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ποσοστό ανικανότητας και το ύψος της σύνταξης.
 • Για νεοεισερχόμενους στις κατηγορίες 8 και 9 να προσκομιστεί αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων ή της πενταμελούς οικογένειας.
 • Για τις κατηγορίες 13, 14 και 15 να προσκομιστούν:
  α) Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών για λήψη επιδόματος μονογονέα.
  β) Βεβαίωση εισοδήματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή Πιστοποιητικό Αποδοχών.
  γ) Πιστοποιητικά Γεννήσεως των εξαρτώμενων τέκνων.
  δ) Για εξαρτώμενα άνω των 18 ετών, βεβαίωση από τον στρατό ή το Πανεπιστήμιο.

Ο Δήμος Αθηένου σας ενημερώνει για τα ακόλουθα, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπ’ αναφορά απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, είναι ο Δήμος Αθηένου.
 • Για τους σκοπούς εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για ειδική μειωμένη τιμολόγηση των τελών σκυβάλων, ο Δήμος Αθηένου θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που οι αιτητές θα παρέχουν στον Δήμο με τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων και την προσκόμιση των αιτούμενων δικαιολογητικών, όπως καθορίζεται πιο πάνω.
 • Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο από τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου Αθηένου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Σε περίπτωση όμως που η αίτηση για μειωμένη τιμολόγηση εγκριθεί, οι λόγοι έγκρισης/σχετικές ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα YLATIS. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να κοινοποιηθούν, όταν και στον βαθμό που είναι απαραίτητο, στους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, λογιστές και ελεγκτές του Δήμου.
 • Η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του Δήμου σχετικά με τα σκύβαλα, δυνάμει του άρθρου 84(ζ) του Περί Δήμων Νόμου του 1985, ως έχει τροποποιηθεί. Όπου οι σχετικές αιτήσεις και/ή τα αναγκαία δικαιολογητικά αποκαλύπτουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία, η συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών θα γίνεται στη βάση της συγκατάθεσης του ατόμου που το αφορούν ή, στην περίπτωση ανηλίκων, των γονέων ή κηδεμόνων τους. Έχετε το δικαίωμα να μην αποκαλύψετε πληροφορίες που αφορούν θέματα υγείας ή να ανακαλέσετε αργότερα τη συγκατάθεσή σας για χρήση τέτοιων πληροφοριών που έχετε ήδη δώσει, επικοινωνώντας σχετικά με τον Δήμο. Σε τέτοια περίπτωση όμως, ενδέχεται ο Δήμος να μην δύναται να εξετάσει την παρούσα αίτηση, ή, στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη εγκριθεί, να ανακαλέσει την έγκριση.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα αποθηκευτούν και διατηρηθούν για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.
 • Σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες που υποβάλλετε για την εφαρμογή των πιο πάνω, της διόρθωσης και διαγραφής τους, της εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους, καθώς και της φορητότητάς τους (σχετικά με τυχόν δεδομένα που αφορούν την υγεία επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα).
 • Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Αθηένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Δήμου Αθηένου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@athienou.org.cy ή στο τηλ. 24440192.
 • Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ευχαριστημένοι ή να έχετε προβληματισμούς για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας