«ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» – Υπαίθρια Αγορά – Αίτηση Συμμετοχής