Τελευταίες ειδήσεις

Ο Δήμος Αθηένου, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση/χρήση της καντίνας του Κωνσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Ο Δήμος Αθηένου, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση/χρήση της καντίνας του Κωνσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου για περίοδο από τις 12/05/2019 – 31/10/2019, οι όροι της οποίας διευκρινίζονται στους όρους προσφοράς.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τους Όρους Προσφοράς από την υποδοχή του Δήμου Αθηένου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 7:30-15:00) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.athienou.org.cy.
  3. Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευδιάκριτα «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7/2019». Ο φάκελος να υποβληθεί στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αθηένου μέχρι την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24811370, στο φαξ 24522333 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc