Το Τμήμα αυτό φροντίζει

  • για την συντήρηση και τη βελτίωση του πρασίνου της κοινότητας, των πάρκων και των υφιστάμενων κήπων και χώρων πρασίνου.
  • για την ανάπτυξη και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και τον εξωραϊσμό αυτών.
  • για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό παιδότοπων.
  • Στο Δήμο Αθηένου η υπηρεσία αυτή καλύπτεται από έναν εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας και ένα εργάτη από το εργατικό προσωπικό του Δήμου Αθηένου