Τελευταίες ειδήσεις

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα πορίσματα μελέτης που εκπονήθηκε για τη  Νέα Κτηνοτροφική Ζώνη της Αθηένου

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Αθηένου, το Τμήμα Πολεοδομίας  και Οικήσεως ανάθεσε από την αρχή του χρόνου στην Εταιρεία «Νικολαΐδης και Συνεργάτες Ltd» την ετοιμασία «Εμπεριστατωμένης Μελέτης για τον Καθορισμό Νέας Κτηνοτροφικής Ζώνης στην Αθηένου», την οποία και χρηματοδοτεί.

Η μελέτη αυτή έχει στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζει η υφιστάμενη καθορισμένη κτηνοτροφική ζώνη Γγ1 (σ.σ Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2012) και τη διερεύνηση της ανάγκης δημιουργίας Νέας Κτηνοτροφικής Ζώνης.

Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των κτηνοτρόφων, των επηρεαζόμενων ιδιοκτήτων γης εντός της υφιστάμενης κτηνοτροφικής ζώνης, των επηρεαζόμενων ιδιοκτήτων γης εντός της περιοχής που προτείνεται η δημιουργία νέα ζώνης, καθώς και των λοιπών δημοτών της Αθηένου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εισηγήθηκε τη σύγκληση Πανδημοτικής Συγκέντρωσης.

Ο Δήμος Αθηένου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και 19:30, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Στη συγκέντρωση θα γίνει γνωστοποίηση των πορισμάτων της μελέτης, θα παρουσιαστεί η νέα περιοχή που προτείνεται για τη δημιουργία νέας Κτηνοτροφικής Ζώνης και θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και η συλλογή γραπτών συγκαταθέσεων των χρηστών/ιδιοκτητών γης σχετικά με το παραπάνω αναπτυξιακό έργο.

Η συμμετοχή σας θεωρείται  ιδιαίτερα επιθυμητή, αφού πρόκειται για ζήτημα που αφορά την κοινωνία μας, την πρόοδο της οικονομίας μας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Από τα  πορίσματα της συγκέντρωσης αναμένεται να προκύψουν σημαντικές  αποφάσεις για το Δήμο μας, αφού θα αποτελέσουν τη βάση για τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία της επικείμενης αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου.

Από το Δήμο Αθηένου

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc