Τελευταίες ειδήσεις

Παραχώρηση υποτροφιών από ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια της Κύπρου

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, εξασφάλισε σε συνεργασία με τα ακόλουθα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 1.1 Υποτροφίες Αριστείας:

 • Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 – 18,99.
 • Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99.

1.2 Κοινωνικό-οικονομικές Υποτροφίες

 • Υποτροφίες Φοιτητικής Μέριμνας, οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
 • Υποτροφίες ύψους 15% σε μαθητές και μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών.

1.3 Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας

 • Υποτροφίες ύψους 10% σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή/και περισσοτέρων αδερφιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

1.4 Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης

 • Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

 1. KES COLLEGE
 • Τρεις υποτροφίες ύψους 25% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.
  (Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις, καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών).

 

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

3.1 Υποτροφίες Αριστείας:

 • Υποτροφίες ύψους 75% για το 1o έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 ή ψηλότερο.
 • Υποτροφίες ύψους 50% για το 1o έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 ή ψηλότερο
 • Υποτροφίες ύψους 25% για το 1o έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό απολυτηρίου 17 ή ψηλότερο.

3.2 Πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 15% σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

3.3 Υποτροφίες για αδέλφια με ταυτόχρονη φοίτηση

 • Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πλήρη φοίτηση, παραχωρείται μείωση ύψους 10% για κάθε φοιτητή.

3.4 Αθλητικές Υποτροφίες

 • Υποτροφίες μέχρι 25% σε όσους συμμετάσχουν σε αθλητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

4.1 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών – Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :

 • Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
 • Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
 • Οκτώ (8) μερικές υποτροφίες για μαθητές /μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών.

4.2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Τα σχέδια υποτροφιών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν απόφοιτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 75% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το πρόγραμμα–90 ECTS.

4.3 Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

 • Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια, εκπτώσεις και υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, σε πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.
  Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, παραχωρούνται επιπλέον:
  Μια (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
  Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

4.4 Αθλητικές Υποτροφίες

 • Παρέχονται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς του στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.

 

Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως συμπληρώσουν ανάλογα τα σχετικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του,  www.athienou.eu . Τα έντυπα θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου, μέχρι 13 Αυγούστου 2018 ή να σταλούν ηλεκτρονικά στο [email protected]

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc