Τελευταίες ειδήσεις

Παραχώρηση υποτροφιών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Κύπρου

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, λαμβανομένων υπόψη και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, εξασφάλισε επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τα ακόλουθα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

KES COLLEGE

  • Τρεις υποτροφίες 20% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.
    (Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις, καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών).

INTERCOLLEGE

  • Πέντε υποτροφίες 20% των διδάκτρων σε κάθε κέντρο σπουδών (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα), ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
  • Πέντε υποτροφίες 40% των διδάκτρων σε κάθε κέντρο σπουδών (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα), με γενικό βαθμό 18/20 και άνω.
  • Τρεις υποτροφίες 15% των διδάκτρων σε απόφοιτους που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Πανεπιστήμιο του Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Υποτροφία 25% των διδάκτρων του πρώτου έτους σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 ή 75% στα προγράμματα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου.
  1. Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του, www.athienou.eu. Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 ή να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].
  2. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου (24524004) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc