Τελευταίες ειδήσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς παρέλαβε σήμερα 30 Ιουνίου 2021 ένα τροχοκάθισμα από την Υπεραγορά «ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου, ως αποτέλεσμα της συλλογής από την Υπεραγορά μεγάλου αριθμού πωμάτων.

Την παράδοση έκανε στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου ο διευθυντής της Υπεραγοράς «ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου κ. Μάριος Δράκος.

Η Υπεραγορά για δεύτερη φορά παραδίδει στον Δήμαρχο τροχοκάθισμα, ως αποτέλεσμα της συλλογής πωμάτων από πελάτες της, τα οποία αποθήκευε σε ειδικό χώρο. Το 2020 τροχοκάθισμα είχε παραδοθεί και πάλι και δόθηκε από τον Δήμαρχο στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων, για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των ενοίκων της Στέγης.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ευχαρίστησε τον διευθυντή της Υπεραγοράς «ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου κ. Μάριο Δράκου για την πολύμηνη και ευγενή χειρονομία τους για συλλογή των πωμάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δωρεάν του τροχοκαθίσματος.

Ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει το νέο τροχοκάθισμα για τις ανάγκες δημοτών της Αθηένου που θα το έχουν ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να εξυπηρετούνται μέσω του Δήμου.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc