Παρουσίαση του βιβλίου της Δόξας Κωμοδρόμου «Kυριάκος Μάτσης, η φυσιογνωμία ενός στοχαστή που τάχθηκε στον Αγώνα της ΕΟΚΑ»