Περιοδεύουσα Συμβουλευτική στην επαρχία Λάρνακας για την οικογένεια και το παιδί