Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο EURODYSSEE – Κριτήρια συμμετεχόντων από Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EURODYSSEE» – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Εργασίας και σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος EURODYSSEE δίνει την ευκαιρία σε νέους 18-32 ετών να αποκτήσουν εργασιακή πείρα (occupational/vocational training) για περίοδο 4-7 μηνών) σε μία από τις περιοχές-μέλη του προγράμματος EURODYSSEE.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση μέρους του κόστους διαβίωσης που επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες, ασφαλιστική κάλυψη (συμπ. για ατύχημα, έναντι τρίτων, κοινωνικές ασφαλίσεις), δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών μαθημάτων ξένης γλώσσας κατά την περίοδο κατάρτισης και παρέχει βοήθεια για την διαμονή.

Το πρόγραμμα κατά μέσο όρο προσφέρει μηνιαίο επίδομα περίπου στα 500 ευρώ (ανάλογα με το κόστος ζωής στη περιοχή που θα φιλοξενηθεί ο νέος), κάλυψη του κόστους διαμονής σε χώρους φιλοξενίας που αναλαμβάνει να βρει η περιοχή που θα φιλοξενήσει το νέο για την πρακτική του άσκηση, και ασφαλιστική κάλυψη. 

Η επιχορήγηση της κινητικότητας δίνεται στους συμμετέχοντες από τους συμβαλλόμενους φορείς της εκάστοτε χώρας υποδοχής και το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι  οι οποίοι:

1) Είναι μεταξύ 18 και 32 ετών κατά την ημερομηνία αναχώρησής τους,

2) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (η θα εγγραφούν με την αίτηση τους στο Πρόγραμμα),

3) ‘Εχει ολοκληρώσει κατάρτιση ή σπουδές (κάτοχος σχετικού πιστοποιητικού ή τίτλου) στο πεδίο στο οποίο σχετίζεται η πρακτική άσκηση που προσφέρει η θέση. Όλες οι θέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμες στο www.eurodyssee.eu

4) Έχουν νόμιμη  παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία

5) Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα και χωρίς διατυπώσεις στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες με προορισμό άλλο από τη χώρα καταγωγής τους.

6) Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

7) Δεν είναι λήπτες περισσότερης από μίας πηγής χρηματοδότησης για την σχετική πρακτική άσκηση

8) Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί προηγουμένως από το Τμήμα Εργασίας για πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής πείρας (Eurodyssee, Leonardo da Vinci, Erasmus+).

Δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν την αίτησή τους στο www.eurodyssee.eu και το Τμήμα Εργασίας θα επικοινωνήσει μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις ιστοσελίδες του

προγράμματος EURODYSSEE: www.eurodyssee.eu,

στο EURES Κύπρου:  http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/All/AE1E1455E9BF5762C225806700449130

και της Ένωσης Δήμων Κύπρου www.ucm.org.cy.

Σημεία επικοινωνίας στα κατά τόπους γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χριστίνα Σταύρου
Τηλ.: 22403024, 22403000
e-mail: cstavrou@dl.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας
Μουσείου 3, 1464 Λευκωσία

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αλεξία Τσαούση
Τηλ.: 25827329, 25827320
e-mail: atsaousi@dl.mlsi.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 67, 3012 Λεμεσός

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Eurodyssée General Secretariat, το Assembly of European Regions (AER) και τους συμβαλλόμενους φορείς των περιοχών-μελών του προγράμματος EURODYSSEE.