Τελευταίες ειδήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου προχώρησε πρόσφατα σε μια σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμιση στην περιοχή του. Διευθέτησε και έγινε αποκατάσταση του χώρου που λειτουργούσε για πολλά χρόνια ως προσωρινό πράσινο σημείο και ο οποίος πρόσφατα είχε καταντήσει ως ένας πραγματικός σκυβαλότοπος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό προκαλεί (οπτικές, οσμών, περιβαλλοντικές κλπ).

Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου ανήκει στον Δήμο, ενώ χρησιμοποιείτο παράνομα η απόρριψη αποβλήτων και σε γειτνιάζοντα ιδιωτικά τεμάχια. Με συντονισμένες ενέργειες μερικών μηνών, ο Δήμος προχώρησε σε καθαρισμό του χώρου και σε αποκατάστασή του. Ήδη τα τεμάχια που χρησιμοποιούνταν ως προσωρινός σκυβαλότοπος έχουν οργωθεί και καλλιεργηθεί και η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα δεν θυμίζει τίποτε από την άσχημη περιβαλλοντική εικόνα που είχε ο χώρος προηγουμένως.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει πρόσφατα σε καθαρισμό και άλλων χώρων στους οποίους απορρίφθηκαν απόβλητα στο παρελθόν. Είναι δε αποφασισμένος να διατηρήσει την περιοχή της Αθηένου καθαρή, επιβάλλοντας αν χρειαστεί και ψηλά εξώδικα πρόστιμα σε παρανομούντες. Οι δημότες και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί μπορεί να μεταφέρει πλέον τα απόβλητά του στο Πράσινο Σημείο που λειτουργεί καθημερινά στην περιοχή του Δήμου, πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή και παραλαμβάνει τα πιο πολλά είδη των αποβλήτων.

Ο καθαρισμός αποβλήτων που απορρίπτονται σε μη εξουσιοδοτημένους χώρους αναγκάζει τον Δήμο Αθηένου να καταβάλλει ψηλά κόστα και δεν μπορεί να γίνει πλέον αποδεκτή η ανεξέλεγκτη απόρριψη, τη στιγμή μάλιστα που στην περιοχή λειτουργεί καθημερινά το Πράσινο Σημείο, ένας χώρος που ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί και να απορρίψει τα υλικά του ορθολογικά και εύκολα.

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά! Και οι «άρχοντες» Αθηενίτες δεν ανέχονται να τους χαλούν αυτή την αρχοντιά μεμονωμένοι παραβάτες!

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc