Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Αθηένου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και το Πανεπιστήμιο  Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών, το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ικανότητες στην ελληνική γλώσσα, που θα τους διευκολύνουν στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσής τους, στην ευχέρεια επικοινωνίας τους και γενικά στη συναναστροφή τους, με στόχο την ομαλότερη ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία.

Δικαιούχοι είναι οι πιο κάτω:

α. Πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας.

β. Πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας.

γ. Πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και

δ. Πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο που μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου ή μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://greek.inek.org.cy/register/. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου στο τηλέφωνο 24811370 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://greek.inek.org.cy ή την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου www.athienou.org.cy.

Παράλληλα, ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας, που έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εργοδότησή τους από τον Οργανισμό, ώστε να μπορέσουν να διδάξουν τα προσφερόμενα μαθήματα. Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://greek.inek.org.cy .

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc