Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών ή και φοιτητών της Νοσηλευτικής για πλήρη ή και μερική απασχόληση.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μισθοδοσία και συνθήκες Εργασίας πολύ καλές

Ωράριο Εργασίας:
38 ώρες εβδομαδιαίως

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (4ής φοίτηση στη Νοσηλευτική) για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς και για Φοιτητές της Νοσηλευτικής, βεβαίωση για το έτος φοίτησης.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
  3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Ωφελήματα:
Τιμαριθμικό επίδομα, Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 24 ημέρες άδεια αναπαύσεως, επίδομα βάρδιας,13ος Μισθός, 17 Επίσημες Αργίες.

Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πιστοποιητικό μόρφωσης και για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς απόδειξη εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455 ή 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc